alt

alt

Beboerdemokrati

Via beboerdemokratiet har den enkelte beboer en enestående mulighed for aktivt at få indflydelse på både den daglige drift, vedligeholdelse og udvikling af egen bolig. Graden af indflydelse afhænger naturligvis af engagement og indsats, men den afhænger som i ethvert andet demokrati også af enighed med andre. Mange beslutninger starter med diskussioner naboerne imellem på det enkelte kollegium. Herfra går sagen sin gang gennem systemet, og såfremt idéen opnår flertal, er vejen banet for, at den kan føres ud i livet.

I Kollegiekontorets afdelinger hedder det demokratiske organ afdelingsbestyrelsen og på de selvejende kollegier, kaldes det beboerrådet.

Ikke et krav, men en mulighed
At tage del i beboerdemokratiet er ikke et krav, når du bor på kollegium, men en mulighed for at få indflydelse på din hverdag, kendskab til bestyrelsesarbejde og gøre dit CV mere attraktivt. Hvis du har lyst til dette, så kan vi kun opfordre dig til at møde op på afdelings- eller beboermødet på dit kollegium og stille op som medlem af afdelingsbestyrelsen eller beboerrådet.

Mere indflydelse
Beboerdemokratiet afspejler sig på alle niveauer i organisationen. Hvis du som medlem af afdelingsbestyrelsen eller beboerrådet finder dit hverv spændende, og du får lyst til flere udfordringer, så er der i Kollegiekontoret i Aarhus gode muligheder for at blive valgt ind i øvrige tillidsposter. F.eks. i bestyrelsen eller forretningsudvalget.