Kollegiekontoret - en garantiorganisation

Kollegiekontoret er organiseret som en garantiorganisation.
En række studenterråd fra byens uddannelsesinstituioner har sammen med de fire selvejende kollegier og kollegieafdelingerne inskudt kapital i Kollegiekontoret. Samlet har garanterne en kapital på 360.500 kr.

Garantforsamlingen

Garantforsamlingen mødes 1 gang årligt. På mødet vælges garanternes medlemmer til organisationsbestyrelsen, og der orienteres om Kollegiekontorets forløbne år. Kollegiekontorets afdelinger er her repræsenteret ved Kollegiekontorets formand (Formand for organisationsbestyrelsen og forretningsudvalget).

Garant- og administrationsoverenskomst

Oversigt

Garanterne

Garantikapital

Ravnsbjerg Kollegiet 

70.000 kr.

Vilh. Kiers Kollegium

80.000 kr.

Skjoldhøjkollegiet

130.000 kr. 

Tandlægekollegiet

15.000 kr. 

Afdelingerne

63.000 kr. 

De studerendes Råd v/Arkitektskolen

500 kr. 

Studenterrådet v/Aarhus Seminarium

500 kr. 

Studenterrådet v/ Ingeniørhøjskolen

500 kr. 

Studenterrådet v. Aarhus Universitet

500 kr. 

Studenterlauget v/Handelshøjskolen

500 kr.