Værktøjskasse til afdelingsbestyrelser

Her har vi samlet en række procedurer og skabeloner, som kan gøre arbejdet i afdelingsbestyrelsen lettere i forbindelse med mødeafholdelse m.v.

Skabeloner og procedurer

Hjælp til indkaldelse og dagsorden:

Skabelon til forslag på afdelingsmøder (DOCX)
Invitation til budgetmøderne (foråret) (DOCX)
Invitation til regnskabsmøderne (efteråret) (DOCX)

Hjælp til mødeafholdelse og referatskrivning:

Afholdelse af regnskabsmøder - procedure
Procedure for budgetmødet
Valgprocedure på afdelingsmøder
Referat (standard) til budgetmøderne (foråret) (DOCX)
Referat (standard) til regnskabsmøderne (efteråret) (DOCX)

Pjecer

Kollegiekontoret har udarbejdet pjecer og skrivelser til beboerrepræsentanter, som bl.a. beskriver arbejdsgange, rettigheder og pligter. Pjecerne kan bruges som opslagsværk, når man får brug for oplysningerne deri.

Pjecer til bestyrelsesmedlemmer

Øvrige pjecer

    • Fiktivt beboerregnskab
      Afdelingsbestyrelserne og beboerrådene skal selv udarbejde regnskab over et nærmere fastsat beløb til "trivselsformål og beboerfaciliteter". 

    • Hvervefolder til afdelingsbestyrelsesmedlemmer
      Hvis afdelingsbestyrelsen vil fortælle andre beboere om, hvad det vil sige at være medlem af en afdelingsbestyrelse, er denne folder brugbar.