skjoldhøj

Ansøgning om midler:

Hvor mange penge kan man søge på et regnskabsår til ens forening? Du kan søge midler ved beboerrådet, og et regnskabsår går fra d. 1.august til d. 31. juli.

Du kan søge midler til:  

  • Åbent hus: 1200 pr. semester (Det kan f.eks være penge til mad og drikke, materialer såsom smykker, søm, papir, trommeskind, kaffe, toiletpapir mm). Du kan holde lige så mange åbent hus/workshops du ønsker, men maks søge for 1200 pr. semester.

  • Inventar: 5000 pr. regnskabsår. (Inventar råder over materialer, som ikke bliver brugt op. Her kan du f.eks. søge om en hammer, men ikke søm).

  • Er du i tvivl, så kontakt Beboerrådet på br@skjoldhoej.dk

  • NB! Vær opmærksom på at holde styr på jeres kvitteringer for evt. egne køb indkøbt for foreningens egne penge.

Oversigter over deadlines:

Her får du en oversigt over vigtige deadlines og regler:

  • Ansøgning af midler til åbent hus og inventar for under 5000 kr., søges til et Beboerrådsmøderne. Du skal søge senest 1 uge inden mødet, som er den 2. tirsdag i måneden. Du skal altså senest søge d. 1.tirsdag i måneden.

  • Ansøgninger af større beløb kan søges ved beboermødet og skal søges senest 5 dage før beboermødet (sendes gerne før). Beboermødet ligger den sidste onsdag i november og marts.

  • Indsendelse af referat og regnskab fra generalforsamlingen skal sendes senest 14 dage efter afholdelse.

  • Åbent hus-arrangementer/workshops og generalforsamlinger skal skiltes tydeligt i centerbygningen. Der skal reklameres for åbent hus mindst 8 dage før arrangementet og 14 dage før en generalforsamling.

  • Kvitteringer sendes senest 1 måned efter bevilling er godkendt af beboerrådet eller arrangementet er afholdt.

NB! Alle foreninger skal have en bankkonto ved kollegiekontoret, og kan kontakte kollegiekontoret herom på: nch@kollegiekontoret.dk

Nedenfor kan du downloade dokumenter og skabeloner, som kan være gavnlig for jer som forening:

Her kan du få hjælp:

Beboerrådet (Alle spørgsmål om at være forening) : br@skjoldhoej.dk
Kasseren (kvitteringer og spørgsmål vedr. økonomi): brkasserer@skjoldhoej.dk