Om Kollegiekontoret i Aarhus

Kollegiekontoret administrerer, vedligeholder og moderniserer 27 ungdomsboligafdelinger, 1 privat og 4 selvejende kollegier i og omkring Aarhus. I alt ca. 4800 lejemål. I takt med behovet bygger vi nye og tidssvarende boliger, der matcher vores målgruppes krav til kvalitet, pris og beliggenhed.

Vi har til huse i det centrale Aarhus. Her foregår den daglige kundebetjening af beboere og boligsøgende. Kontoret er den daglige arbejdsplads for 25 medarbejdere. Desuden beskæftiger vi omkring 30 ejendomsfunktionærer, rengøringsfolk m.m.

Kollegiekontoret er en almen boligorganisation, organiseret som en garantiorganisation. Vi er derfor underlagt den lovgivning, der gælder for almene boligselskaber.

UngdomsboligAarhus - et samarbejde

Kollegiekontoret samarbejder med de andre boligforeninger i Aarhus om at udleje ca. 10.000 boliger. Samarbejdet kaldes UngdomsboligAarhus. Det er Kollegiekontoret, som administrerer fordelingen af alle boligerne på UngdomsboligAarhus.dk. Under beskrivelserne af de enkelte boliger i UngdomsboligAarhus fremgår det, hvilke boligforeninger boligerne hører til.

Samarbejdet gælder kun ansøgningsprocessen. Når en ansøger har sagt ja-tak til en bolig, er det den enkelte boligforening, som overtager administrationen af boligen, dvs. hvad angår lejekontrakter, vedligeholdelse og opsigelse af bolig.

alt

RIU

Kollegiekontorets boliger, samt en stor del af de boliger du kan søge på UngdomsboligAarhus.dk, er tilsluttet kriterier, som er udarbejdet af Det Regionale Indstillings Udvalg (RIU). Kollegiekontoret er sekretær for RIU. Læs mere

Mere information

Medarbejdere     Mission     Vedtægter     Referater    Organisationsdiagram    Regnskab 2020-2021