RIU

Kriterier for boligsøgning
Det er RIU, som udarbejder kriterierne for, hvem der kan, og hvornår man kan søge boliger. Udvalget er godkendt af Aarhus Kommune med det formål at sikre, at udlejningen af boliger til unge under uddannelse og andre unge med særlige behov sker på en ensartet og hensigtsmæssig måde. 

Repræsentantskab
RIUs repræsentantskab, som består af kollegianere og andre unge under uddannelse. De udfører boligpolitisk arbejde for at sikre, at der bliver ved med at være gode og billige boliger til unge.

Det daglige arbejde varetager forretningsudvalget, som er valgt af repræsentantskabet. De tager sig bl.a. af dispensations- og klagesager og afgør sager vedrørende fremleje, interne flytninger m.m.

Dispensation
Ansøgere kan søge om dispensation fra indstillingskriterierne, f.eks. hvis de har fysiske eller psykiske handicaps, der påvirker deres boligbehov. Typisk drejer dispensationsansøgningerne sig om oprykning på ventelisten til en bestemt type bolig. 

Beboere kan dog også søge om dispensation fra kriterierne, hvis de vil søge om forlængelse af deres lejemål udover den normerede studietid eller fremleje af deres værelse i særlige tilfælde.

Ansøgning om dispensation
Hvis du har særlige behov, som du vurderer berettiger dig til dispensation fra indstillingskriterierne, skal du sende følgende til RIU:

  • Dokumentation for din situation. (Udtalelse fra læge, socialrådgiver el. lign.)
  • Din egen beskrivelse af situationen. 

Det fremsendte materiale skal redegøre for, hvordan dine særlige behov påvirker din boligsituation. 

RIU vedtægter

Kontakt RIU

Det Regionale Indstillingsudvalg
c/o Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1.th.
8000 Aarhus C

E-mail: riu@kollegiekontoret.dk