Tandlægekollegiet

Lån af fællesrummet

Sådan booker du

For at booke fællesrummet skal du indskrive dit fulde navn, værelsesnummer og formål under den relevante dato i regnearket Common Room Booking

Det er vigtigt at tjekke, at datoen er ledig.

Fællesrummet skal være rengjort senest kl. 12.00 den efterfølgende dag. Hvis der under festen bliver beskidt udenfor fællesrummet (dvs. på gangen, udenfor ved cyklerne, etc.) rengøres dette straks i forbindelse med festen slutning - dette kan således ikke vente til dagen efter.

Ved mangelfuld rengøring vil der blive opkrævet en bøde. Hvis noget er ødelagt eller bortkommet efter en fest, kan der kræves erstatning af den person, der har lejet lokalet. Dette beløb trækkes over huslejen.

Regler for leje af fællesrummet

Der må max inviteres 50 gæster til din fest, da det er det antal personer, lokalet er godkendt til af brandmyndighederne.

Støjregler

  • Søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag skal alle fester slutte kl. 23.00. Festen skal slutte tidligere end kl. 23.00, hvis der er klager.
  • Fredag og lørdag skal man senest kl. 23.00 sænke lydniveauet til et leje, hvor de omkringliggende værelser ikke kan høre festen. Hvis man inden da bliver bedt om at dæmpe sig, skal man respektere dette.
  •  I maj, juni, december og januar skal alle fester stoppe kl. 23.00 eller tidligere, hvis der er klager – det vil altså sige også fester om fredagen og lørdagen – af hensyn til dem, der læser til eksamen.
  •  Vinduer og døre i fællesrummet skal være lukket pga. støjgener.
  • Festen må ikke foregå i gårdhaven pga. støjgener. Der må altså ikke opholde sig personer i gårdhaven under fester. Det vil sige, at hvis gæster fx skal ryge, skal gæsterne gå udenfor kollegiet.