TV-stuen/Festlokale

Skjoldhøjkollegiet har et festlokale, i daglig tale kaldt tv-stuen, som bliver brugt til mange forskellige arrangementer. 

Lokalet, som ligger i Centerbygningen kan også lejes af beboerne. Der er både lidt service, borde og stole til den næste fest. 

Hvis du vil leje lokalet, kontakt tv.stuen@gmail.com 

Der er borde og stole i tv-stuen