Skjoldhøjkollegiet

De styrende organer

Overordnet

Skjoldhøjkollegiet er et selvejende kollegium og styres af et valgt beboerråd på op til ni personer, der alle skal være bosiddende på kollegiet. Over dette står beboermødet, som er kollegiets fælles myndighed. Her træffes der to gange om året, november og marts, beslutninger via direkte demokrati (alle fremmødte beboere har tale- og stemmeret til dette møde), og her informerer beboerrådet om deres gøren og laden. Husorden og vedtægter debatteres og bringes til afstemning på beboermøder.

Kollegiets overordnede linje håndteres af bestyrelsen, som består af repræsentanter fra Kommunen, studiestederne samt Beboerrådet. Det er her at budgetter, regnskaber og store beslutninger (antal og fordeling af udvekslingsstuderende, rengøringsordning og dets lige) debatteres og bringes til afstemning.

I det daglige

I det daglige ledes kollegiet af varmemesteren og dennes medarbejdere. De står for dagligdagens gøremål og holder øje med vores rengøringsordning, tjekker ind- og udflytninger, hyrer håndværkere til reparationer, bestyrer vores egen plads til storskrald, passer de grønne områder og meget mere.

Dit første møde som indflytter med Skjoldhøjkollegiets ledelse vil være med vores varmemester og/eller hans medarbejdere. De står for det praktiske og alle praktiske spørgsmål bedes rettes til dem.

Kontakt

Al kontakt til beboerrådet foregår gennem e-mail. 
Skriv til os her: br@skjoldhoej.dk
Kasserens e-mail: brkasserer@skjoldhoej.dk 

Vores lokale er på Spobjergvej 50A

Referater

Læs referaterne fra Skjoldhøj Kollegiets beboermøder og bestyrelsesmøder (regnskabs og budgetmøder).

alt