Skelager Kollegiet

Vores fælleshus

Skelagerkollegiets Fælleshus udlejes af Fælleshusudvalget, som består af frivillige her fra kollegiet. På denne side kan du læse bestemmelserne for leje af Fælleshuset, finde anden information om huset og se, hvornår Fælleshuset allerede er udlejet.

Jævnfør nedenstående reglementet §3 er en lejeperiode som udgangspunkt 23 timer. Fælleshuset er derfor som udgangspunkt ledigt igen 24 timer efter en udlejnings starttidspunkt. Selvom en given dato ikke står i kalenderen, kan Fælleshuset godt være udlejet – f.eks. hvis udvalget endnu ikke har nået at skrive datoen ind. Der tages derfor forbehold for ændringer i kalenderen.

Det koster 100 kr. at leje fælleshuset plus et depositum på 1000 kr. De kan betales kontant eller med MobilePay.

Hvis du vil leje fælleshuset, skal du læse reglerne for brug nederst på denne side. Der kan du også læse hvordan du anmoder om at leje det.

Udlejningskalender

Her kan du se hvornår fælleshuset er lejet ud. Tryk på en udlejing for at se kontaktoplysninger på lejer.

Inventar

Fælleshuset består af et stort rum, køkken, garderobe og toilet. Når du lejer fælleshuset, har du adgang til følgende:

  • Borde og stole til ca. 40 personer
  • Bardisk med få barstole
  • Musikanlæg, som du kan slutte din smartphone/computer til (der er ledning til nye smartphones uden AUX-indgang)
  • Fjernsyn 
  • PlayStation med bl.a. Singstar, som kan lånes for øget depositum
  • Bordfodboldbord
  • Støvsuger
  • Moppe og gulvspand

 

Køkkenet er bl.a. udstyret med:

 

  • Bestik, tallerkener, vandglas, krus, rødvinsglas, hvidsvinsglas, shotglas, vandkander 
  • Fade og skåle 
  • Diverse køkkenredskaber
  • Komfur med ovn
  • Mikrobølgeovn
  • Elkedel 
  • Kaffemaskine
  • Termokander
  • Opvaskemaskine
  • To køleskabe med fryser

 

Vi har derudover anskaffet to griller, som kan lånes i forbindelse med leje af huset på betingelse af, at både grill og rist er rengjorte ved lejens afslutning.

Fælleshusudvalget

Det er muligt at komme med i Fælleshusudvalget året rundt. Skriv et opslag i kollegiets facebookgruppe ved interesse eller mød op på et af årets to beboermøder, hvor mindst en af os som regel vil være tilstede. Vi deler i udvalget lejeforespørgslerne imellem os, og man tager kun så mange, man har tid og overskud til (og vi plejer at være gode til at hjælpe hinanden, hvis en har en udlejning, men hvor der er kommet andre planer i vejen). Som udvalgsmedlem skal man være klar på et udvalgsmøde ca. en gang i kvartalet eller hvert halve år og på at påtage sig det ansvar, der ligger i at tjekke fællesmailen, være kontaktperson under udlejninger m.m. Som udvalgsmedlem kan man skrive frivilligt arbejde på sit cv., man får en større tilknytningsfølelse til kollegiet, og så har man den luksus, at man må leje Fælleshuset gratis to-tre gange pr. år.

Medlemmer af Fælleshusudvalget pr. november 2021:

 

 • Laurids S., tlf.: 29283870
 • Tobias R., tlf.: 23359608
 • Nikolaj B., tlf. 23365609
 • Kasper B., tlf. 30220642

Regler for benyttelse af fælleshuset

§1 Leje af lokale kan kun ske til beboere på Skelager Kollegiet. Hermed forstås, at udleje sker med henblik på, at beboeren selv er deltagende ved begivenheden, festen etc. og ikke blot er et formidlende led for venner/familie/bekendte.

§2 Leje af lokalet sker ved at sende en e-mail til skelagerkollegiet@gmail.com. I emnefeltet på mailen skrives den ønskede lejedato. Følgende skal fremgå i mailen:

 1. ønsket lejedato,
 2. ønsket starttidspunkt for lejen,
 3. fulde navn,
 4. adresse, samt
 5. telefonnummer, som lejer kan træffes på før og under lejen.

Bemærk, hvis dette ikke eksplicit fremgår af mailen, vil fælleshuset ikke blive reserveret.

 • Stk. 2 For at en leje kan finde sted, skal et udvalgsmedlem være til stede på kollegiet i lejens tidsrum. Se i denne forbindelse særligt §4.

§3 Fælleshuset udlejes som udgangspunkt for en periode af 23 timer.

§4 Reservation af fælleshuset kan tidligst ske tre måneder før den ønskede lejedato. Fælleshusudvalget forbeholder sig retten til at afvise lejeønsker, der kommer med under tre ugers varsel og lejeønsker på datoer, hvor ingen af medlemmerne af udvalget er til stede på kollegiet. Særligt i perioderne 1./7.-15./8., i påsken samt mellem jul og nytår kan det ikke med sikkerhed forventes, at der er udvalgsmedlemmer til stede på kollegiet.

 • Stk. 2 Fælleshuset kan ikke lejes d. 24. og 31. december.
 • Stk. 3 Evt. aflysning af reservation skal ske hurtigst muligt og senest 72 timer før lejens påbegyndelse ellers opkræves lejebeløbet.
 • Stk. 4 Kollegiets øvrige udvalg såsom Festudvalget og Bestyrelsen kan reservere Fælleshuset så længe i forvejen, de ønsker.

§5 Prisen for leje af huset er 100 kr. plus et depositum på 1000 kr. Beløbet for lejen kan afleveres i kontanter eller over MobilePay til Fælleshusudvalgets konto (369568), når nøglen udleveres og lejekontrakten underskrives. Dette sker ved lejemålets begyndelse, hvor lejer og en fra Fælleshusudvalget mødes i fælleshuset. Depositum, som kan afleveres over MobilePay eller kontant, returneres til lejer ved aflevering af nøglerne (se dog §19). Lejebeløbet går til indkøb af rengøringsmidler mv. samt til ny-indkøb som følge af almindeligt slid.

§6 Depositum for lån af PlayStation 2 (inkl. SingStar) eller Wii er 500 kr. (ligeledes kontant), men ved evt. beskadigelse opkræves et beløb svarende til udgifterne.

§7 Lejer skal selv medbringe klude og evt. viskestykker til rengøring af huset.

§8 Det er muligt at låne kollegiets to griller på betingelse af, at både grill og rist er rengjorte ved lejens afslutning. Fælleshusudvalgsmedlemmet udleverer rist, men lejer skal selv købe kul samt sørge for, at brugt kul slukkes HELT med vand og tømmes i containeren til alm. affald inden lejens afslutning.

§9 Via en lejekontrakt skriver lejer under på, at vedkommende har læst og er indforstået med hele reglementet her, at de på enhver måde vil overholde reglementet, samt vil dække skader og rengøring, der måtte være mere omfattende end depositummets beløb. Lejers underskrift er ligeså Fælleshusudvalgets garanti for, at lejer informerer sine gæster om reglerne for brug af fælleshuset.

§10 Lejer skal under hele udlejningen være mulig at komme i kontakt med via. telefon/SMS på det telefonnummer, lejer har opgivet til Fælleshusudvalget og som skrives ind i kalenderen. Det er på dette nummer, andre kollegiebeboere skal have mulighed for at henvende sig til lejer f.eks. ved ønske om at klage (se §17).

§11 Det er jævnfør kollegiets Husorden §5 ikke tilladt at ryge på kollegiets matrikel. Dvs. at rygning ikke må finde sted på indendørs eller udendørs fællesarealer, trappeindgange, svalegange osv. Rygning kan ske f.eks. på fortovet foran og cykelstierne omkring kollegiet. Dette gælder også for gæster.

§12 Der skal gennem hele lejeperioden udvises generelle hensyn til kollegiets øvrige beboere. Der kræves herunder særlig hensyntagen ved færden uden for Fælleshuset.

§13 Når musikanlægget benyttes, skal vinduer og døre holdes lukkede.

§14 Søndag til torsdag skal der senest kl. 22 være ro på kollegiet. Ved ønske om videre brug af huset efter dette klokkeslæt, skal musik og aktivitet i huset skrues ned til et niveau, hvor de omkringboende kollegiebeboere ikke mærker til, at huset bliver brugt.

§15 Fredag og lørdag skal der senest kl. 02 være ro på kollegiet. Ved ønske om videre brug af huset efter dette klokkeslæt, skal musik og aktivitet i huset skrues ned til et niveau, hvor de omkringboende kollegiebeboere ikke mærker til, at huset bliver brugt.

§16 Fælleshuset må ikke benyttes til overnatning.

§17 Opleves der gener fra Fælleshuset, er det muligt at klage. For at klagen kan tages i betragtning, skal klageren selv have været i direkte kontakt med lejer af Fælleshuset. Navn og telefonnummer på lejer står i kalenderen her på siden. Hvis lejer ignorerer henvendelsen, nægter at efterkomme rimelige ønsker for ændret adfærd eller på anden vis ikke mindsker de for klageren oplevede gener, kan klager henvende sig til det udvalgsmedlem, som i kalenderen står som kontaktperson for den pågældende udlejning – sekundært til et andet medlem af udvalget.

 • Stk. 2 Fælleshusudvalget foretrækker, at man ved ønske om klage ringer til os frem for at sende en SMS, særligt sent på aftenen og om natten.
 • Stk. 3 Et medlem af Fælleshusudvalget kan lukke en fest efter den tredje klage (i eksamensperioder efter anden klage). Et medlem af Fælleshusudvalget kan i særligt grove tilfælde vurdere det nødvendigt at lukke en fest efter første klage, f.eks. i tilfælde involverende trusler eller lignende aggressiv adfærd.

§18 Fælleshuset skal afleveres i rengjort og opryddet stand i henhold til rengørings- og oprydningstjeklisten, som udleveres ved nøgleudleveringen.

§19 Et medlem af Fælleshusudvalget kontrollerer efter endt udlejning, at rengøring er udført tilfredsstillende, og at inventaret er intakt. Ved mangler trækkes beløbet fra depositum efter en konkret vurdering af manglens størrelse. Udvalgsmedlemmet kan tilbageholde det fulde depositum, indtil en vurdering af manglens økonomiske størrelse er blevet fastsat. Hvis ikke rengøringen er tilfredsstillende, efter udvalgsmedlemmet har bedt lejer om at gøre rent igen, fratrækkes 400 kr. fra depositum til rengøring. Hvis der er omfattende rengøring, og det tager mere end 3 timer, vil der yderligere blive fratrukket 120 kr. i timen fra depositum.

§20 Overtrædelse af dette reglement kan føre til en advarsel og i særligt grove tilfælde til karantæne fra udlejning i ni måneder. Ved anden advarsel vurderer Fælleshusudvalget, om vedkommende skal udelukkes permanent fra at kunne leje fælleshuset.

 • Stk. 2 En advarsel, karantæne eller permanent udelukkelse af en person kræver simpelt flertal ved et digitalt eller fysisk møde i Fælleshusudvalget med minimum to udvalgsmedlemmer til stede.
 • Stk. 3 Ved en advarsel, karantæne eller permanent udelukkelse skal Fælleshusudvalget skriftligt lade pågældende lejer dette vide senest 14 dage efter lejens afslutning. Fælleshusudvalget vurderer selv, om der er behov for at mødes med lejer under beslutningsprocessen.

Vedtaget enstemmigt af bestyrelsen 13. november 2023