Ravnsbjerg Kollegiet

Rengøring af fælles områder


alt
alt

 

Generel information

Rengøring af fællesområder
Se mere om rengøring af fællesområderne ved at trykke dig ind på enten Risdalsvej eller Moltkesvej.

Rengøringsordning
Beboerrådet og bestyrelsen på Ravnsbjergkollegiet har valgt at have en rengøringsordning. Ordningen har til formål at opretholde et rimeligt rengøringsniveau på opgangenes fællesarealer.

Betaling for ikke udført rengøring
Betaling for rengøring udført af det eksterne rengøringsfirma, vil blive opkrævet samme med den næste måneds huslejeopkrævning hos den ansvarlige beboer.

Tomme værelser / lejligheder
I tilfælde, hvor værelset/ lejligheden der er anført på rengøringsplanen, ikke er udlejet, vil der IKKE blive rekvireret rengøringsfirma til at udføre den manglende rengøring.

Forpligtelse
Husk at alle beboer har pligt til aktivt at medvirke til at opgangen/køkkenet er renholdt jf. lejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet. Det betyder at der løbende skal holdes rent og ryddeligt mellem varmemesterens kontrol.

Har du forslag til forbedringer af ordningen, kan de sendes til beboerrådet.

Aftale om bytning
Hvis beboerne ønsker at indgå skriftlig aftale om at bytte med en anden beboer kan denne formular anvendes. Det vil dog fortsat være beboer jf. rengøringsplanen som Kollegiekontoret sender opkrævning for manglede rengøring til.

Aftale om bytning

 

Eksempler du skal være opmærksom på

Vær meget opmærksom på at du får gjort ordentligt rent. Her er nogle eksempler på mangelfuld rengøring, der ikke kan godkendes under et rengøringstjek.

Pletter på ganggulv

alt

 

Skidt i hjørner ved trappe

alt

 

Skidt langs væggen på gangen

alt

 

Skidt under rullebordet i køkkenet

alt