Grundtvigs Hus Kollegiet

Kontakt ved akutsituation

Ved en akut opstået situation på Grundtvigs Hus Kollegiet, kontakt: 
Varmemester Henrik Jensen, tlf. 40 34 14 67 

Udenfor varmemesterens arbejdstid, kan nedenstående telefonnumre benyttes.

  • Låse-Service (Byens Låseservice): 86 10 65 00
  • El-firma (Rosborg): 86 27 08 66 
  • VVS-service (Tec-co VVS): 86 75 58 12
  • Glarmester (Svane Glas): 86 12 97 00
  • Kloakservice (Jysk Kloakrenovering): 40 92 28 21 
  • Brandalarm (Kemp & Lauritzen): 46 33 81 06

Alternativ

Hvis ingen af ovenstående specialer svarer, ring til:
- Polygon (Vandskade/afdækning): 70 11 00 44

Øvrige telefonnumre 

 • Alarm (Ulykke): 112
 • Politi (Indbrud): 114
 • Aarhus Vand: 89 47 10 00
 • Aarhus Varme: 77 88 10 10
 • Internet og TV (Bolignet-Aarhus): 82 50 50 50

Hvornår ringer man?

Låse-service tilkaldes, hvis der er behov for at få åbnet døren til dit værelse. Vær opmærksom på, at hvis du har låst dig ude af værelset/lejligheden skal du selv betale for at blive låst ind af låsesmeden.

Ved strømsvigt - Hvis strømmen går når et apparat tilsluttes eller loftlyset tændes, så tag det fra eller sluk på kontakten. Slå så relæet i sikringsgruppen til, måske skift sikring og kontakt derefter varmemesteren på mail. (Undlad at tænde for samme ting igen) Varmemesteren vil så reparere fejlen i normal arbejdstid.
Unødige opkald til elektriker udenfor normal arbejdstid vil blive opkrævet tilkalder. (Beløbet vil sædvanligvis være fra 4000 kr. og opad.)

VVS-service tilkaldes, hvis der er problemer med manglende varme, varmt vand, koldt vand eller sprængte vandrør.

Glarmester tilkaldes, hvis der bliver knust en rude til et værelse ved for eksempel indbrud.

Kloakservice hvis der er opstået pludselige problemer med afløb.