Åpark Kollegiet

Fællesrum

På kollegiet findes et fællesrum, placeret mellem bygning 3 og 5. Dette lokale er tilgængeligt for alle beboere på kollegiet. I lokalet findes køkken med det mest almindelige udstyr, køleskab, ovn, tv og sofa. Der er desuden toilet i forbindelse med lokalet. Lokalet er til socialt samvær og fester med dine medkollegianere. Det er muligt at leje lokalet til private fester og arrangementer. Rummet bookes på aaparkenbooking.dk - her finder du også de gældende regler for leje af rummet.

Åpark Kollegiet

Studierum

På kollegiet findes studierum, hvor man kan fordybe sig i sine studier. Studierummene bookes på kalenderne på dørene til rummene. Ved booking skal der anføres lejlighedsnummer, samt tidspunkt for brug af rummet. Hver lejlighed må maksimalt have tre fremtidige bookinger ad gangen. På denne måde har vi alle en chance for, at kunne booke rummet. Husk, at der altid er mulighed for at benytte fællesrummet til at læse også. Studierummene skal som alle andre lokaler efterlades rengjorte og klar til brug for de næste der skal bruge lokalet. Dukker man ikke op indenfor 15 minutter efter bookingens start, anses bookingen for annulleret.

Åpark Kollegiet

Motionsrum

Motionsrummet kan gratis benyttes af kollegiets beboere. Ryd op efter dig selv, når du har brugt maskiner og udstyr, sluk radio/lys, når du forlader lokalet, gør rent og tør maskiner af efter brug og husk kun at bruge indendørs- eller rengjorte sko i rummet. Ved mangler, skader eller forslag, kontakt da aaparkensbestyrelse@gmail.com

Åpark Kollegiet

Aktivitetsrum

Aktivitetsrummet må benyttes af kollegiets beboere og deres gæster. Kollegiets ordensregler i henhold til husordenen skal altid overholdes. Man skal ryddes op efter sig selv i lokalet. Pas på udstyret og kontakt aaparkensbestyrelse@gmail.com ved mangler, skader eller forslag. Bemærk at aktivitetsrummet ikke lejes ud sammen fællesrummet, og det kan derfor benyttes af alle kollegiets beboere, selvom fællesrummet er lejet ud

Åpark Kollegiet

Cykler 

På kollegiet findes der et overdækket og aflåst cykelparkeringsrum. Cykler skal parkeres i cykelstativerne, og må ikke stå i gangarealer i hverken udeområder eller kælderen (Undtagen eget kælderrum). I hvert kælderrum er der en lille cykelstation, hvor det er muligt at hænge cyklen op på kroge, og der er bl.a. en kompressor og andre små redskaber til cyklen. Kontakt varmemesteren, hvis der er mangler eller ønsker til dette.

Åpark Kollegiet

Øvrige

  • Fælles terrasse på hver etage
  • Betalingsvaskeri (automatisk sæbedosering)
  • Pulterrum til hver lejlighed i kælderen (2 m2 - højde: 2,6 m)
  • Rengøringsrum med rengøringsredskaber
  • Slagboremaskine - som kan lånes ved varmemesteren